Przejdź do TESKO STEEL

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych
„Tesko Steel Distribution” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
  „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-203, ul Brzezińska 8a.
 2. Dane kontaktowe administratora:
  1. e-mail: rodo@tsdistribution.pl,
  2. telefon: +48 32 432 91 20,
  3. adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO):
   ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Zawarcia i następnie wykonania umów, lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie
  2. Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:
   • udokumentowanie przeprowadzenia transakcji,
   • weryfikacja standingu finansowego kontrahenta, w tym szczególnie jego wiarygodności płatniczej,
   • ustalenie, potwierdzenie i realizacja windykacji,
   • tworzenie na potrzeby własne odpowiednich zestawień analityczno – statystycznych na bazie posiadanych danych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą albo dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych, mogą być:
  1. podmioty przetwarzające dane w imieniu „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o.
   • podmioty pośredniczące w zawieranych przez „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o. transakcjach;
   • podwykonawcy;
   • podmioty:
    • świadczące usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne;
    • świadczące pomoc: prawną, podatkową, rachunkową;
    • agencje badawcze realizujące zlecenia „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o.
   • inne podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji spoczywających na „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o. obowiązków, wynikających bądź z zawartej umowy – stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych, bądź z obowiązujących przepisów prawa dodatkowe strony transakcji jeżeli wystąpiła taka konieczność;
   • podmiotom powiązane z „Tesko Steel Distribution” sp. z o.o.
   • ubezpieczyciele;
   • spedytorzy;
   • firmy transportowe;
   • firmy logistyczne,
   • banki;
   • agencje celne;
   • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
   • sądy;
   • komornicy;
   • biura informacji gospodarczej;
   • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 8. Administrator informuję, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach i w zakresie, który dotyczy realizacji zawartej umowy.
 9. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl

Administrator

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ciasteczka (ang. Cookies) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ciasteczko w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

Używamy ciasteczek dla poprawy Państwa wygody oraz po to, by zapewnić pełną funkcjonalność serwisu i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, zbierając statystyki, wyswietlając reklamy.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek. Brak zmiany tych ustawień oznacza Państwa akceptację na stosowanie przez niniejszy serwis ciasteczek.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Wykorzystujemy statystyki odwiedzin Google Analitycs, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszego sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Statystyki zapisują własne pliki cookies, szczegółowa polityka w tym zakresie dostępna jest na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Stosujemy system reklamowy Google Adwords, który może zapisywać własne pliki cookies na urządzeniu klienta i wykorzystywać je np. w celu lepszego dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi lub w celach statystycznych. Szczegółowa polityka w tym zakresie jest dostępna na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Filmy umieszczone w naszym serwisie są przy wykorzystaniu serwisów youtube.com oraz vimeo.com, które zapisują własne pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, pozwalające się zalogować a także cookies pozwalające na uzależnienie wyświetlania reklam w zależności od zachowań użytkownika. Szczegóły opisane są w politykach prywatności tych serwisów prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://vimeo.com/cookie_policy)

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Poniższe strony zawierają instrukcję zarządzania plikami cookies w wybranej przeglądarce: