Przejdź do TESKO STEEL

Aktualności

Firma Tesko Steel Distribution Sp. z o.o. zaprzestaje działalności w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy z dniem 30.06.2017 firma Tesko Steel Distribution Sp. z o.o. zaprzestaje działalności w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych.

Od 01.07.2017 r wszelkie sprawy handlowe będziemy prowadzić jako firma Tesko Steel Sp z o.o.

Telefony do naszych biur w Katowicach i Poznaniu, jak również do naszych pracowników pozostają bez zmian. O zmianie adresów mailowych powiadomimy Państwa osobnym pismem.

Nowe pełne dane rejestrowe poniżej:

TESKO STEEL Sp. z o.o.
44-203 RYBNIK
ul. BRZEZIŃSKA 8A

Numer KRS: 0000252374
REGON: 273004880
NIP: 969-00-26-446 PL


Tesko Steel Distribution Sp. z o.o ends the business activity as stock-holder of steel products

Please be informed, that on 30.06.2017 Tesko Steel Distribution Sp. z o.o ends the business activity as stock-holder of steel products.

From 01.07.2017 we will continue our activity as Tesko Steel Sp z o.o.

The phone contacts to our offices and employees remain without changes. The e-mail contacts will be changed (we will inform you later).

New full register data:

TESKO STEEL Sp. z o.o.
44-203 RYBNIK
ul. BRZEZIŃSKA 8A

Numer KRS: 0000252374
REGON: 273004880
NIP: 969-00-26-446 PL

pliki do pobrania